Cookies, your privacy and our terms

Whitebridge Consulting B.V.

Disclaimer

The information at this website is from a general nature only. No rights can be derived from or claimed based on such information. Whitebridge Consulting B.V. is not liable for costs or damage which may arise as a result from incorrect or incomplete information at this website. Information sent to Whitebridge Consulting B.V. through e-mail or through this website is not secured and will be considered to be non-confidential.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Whitebridge Consulting B.V. is niet aansprakelijk voor kosten of schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Whitebridge Consulting B.V. via de e-mail of de website van Whitebridge Consulting B.V. is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Cookie Disclaimer

www.whitebridge.eu uses cookies. Cookies are small files which are placed on the device you use for visiting our Website, www.whitebridge.eu. These files and the information extracted from these files, is solely used for the purpose of deriving statistics on the use of the Website. For this purpose, www.whitebrigde.eu uses Google Analytics. For the privacy policy of Google Analytics, please visit this website.

In order to do this, the following is processed: IP addresses, the visited webpages, which web address you came from and which web address you left to, as well as the browser used for, and the length of the visit.

You can always change your cookie settings in the designated settings menu of your webbrowser.

www.whitebridge.eu maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoeken van www.whitebridge.eu worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de Website bezoekt. Deze bestanden en de informatie die aan de hand daarvan wordt verwerkt, worden uitsluitend gebruikt teneinde statistieken over het gebruik van de website te produceren. www.whitebridge.eu maakt daarbij gebruik van Google Analytics. Voor het privacy beleid van Google Analytics, kunt u deze website bezoeken. 

Teneinde dit te doen, wordt het volgende verwerkt: IP adressen, de bezochte web pagina´s, vanaf welke web adres u gekomen bent en waar u naartoe bent vertrokken net als de gebruikte browser en de duur van uw bezoek.

U kunt te allen tijde uw cookie-instellingen wijzigen via het daarvoor bedoelde menu in uw webbrowser. 

Privacy Statement

Privacy statement for www.whitebridge.eu

Privacy statement voor www.whitebridge.eu

This privacy statement (Statement) is for the website www.whitebridge.eu

The Statement explains what personal data is processed for this Website, what purposes those data is collected for and how those data is used.

Dit privacy statement (Statement) geldt voor de website www.whitebridge.eu
Het Statement legt uit welke persoonsgegevens verwerkt worden voor deze website, waarvoor die gegevens worden verzameld en hoe ze gebruikt worden.

This Statement applies to all the information processed through the Website.

Dit Statement is van toepassing op alle informatie die wordt verwerkt voor de Website.

Whitebridge Consulting B.V. are each separately responsible for its processing of personal data on the Website.

Whitebridge Consulting B.V. zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor haar verwerking van persoonsgegevens op de Website.

The information processed for the Website is solely used for the purpose of deriving statistics on the use of the Website.

In order to do this, the following is processed: IP addresses, the visited webpages, which web address you came from and which web address you left to, as well as the browser used for, and the length of the visit.

De informatie die voor de Website wordt verwerkt wordt uitsluitend gebruikt teneinde statistieken over het gebruik van de Website te produceren.

Teneinde dit te doen, wordt het volgende verwerkt: IP adressen, de bezochte web pagina´s, vanaf welke web adres u gekomen bent en waar u naartoe bent vertrokken net als de gebruikte browser en de duur van uw bezoek.

Whitebridge Consulting B.V. rely on third parties to develop and host the Website and also to host and operate the statistical software.

Whitebridge Consulting B.V. vertrouwen op derde partijen om de Website te ontwikkelen en te hosten en ook om de statistische software te hosten en te laten werken.

In order to maintain the confidentiality of the personal data, Whitebridge Consulting B.V. keep in place appropriate security measures.

Om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bewaren hanteren Whitebridge Consulting B.V. passende veiligheidsmaatregelen.

Should you wish to inspect, correct or remove your personal data, you can contact Whitebridge Consulting B.V. by means of the contacts published on the Website.

Indien u uw persoonsgegevens wenst te inspecteren, corrigeren of te verwijderen kunt u in contact treden met Whitebridge Consulting B.V. door middel van de contactgegevens zoals deze te vinden zijn op de Website