Privacy statement

Privacy statement for www.whitebridge.eu

Privacy statement voor www.whitebridge.eu

This privacy statement (Statement) is for the website www.whitebridge.eu

The Statement explains what personal data is processed for this Website, what purposes those data is collected for and how those data is used.

Dit privacy statement (Statement) geldt voor de website www.whitebridge.eu
Het Statement legt uit welke persoonsgegevens verwerkt worden voor deze website, waarvoor die gegevens worden verzameld en hoe ze gebruikt worden.

This Statement applies to all the information processed through the Website.

Dit Statement is van toepassing op alle informatie die wordt verwerkt voor de Website.

Whitebridge Advocatuur B.V and Whitebridge Consulting B.V. are each separately responsible for its processing of personal data on the Website.

Whitebridge Advocatuur B.V en Whitebridge Consulting B.V. zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor haar verwerking van persoonsgegevens op de Website.

The information processed for the Website is solely used for the purpose of deriving statistics on the use of the Website.

In order to do this, the following is processed: IP addresses, the visited webpages, which web address you came from and which web address you left to, as well as the browser used for, and the length of the visit.

De informatie die voor de Website wordt verwerkt wordt uitsluitend gebruikt teneinde statistieken over het gebruik van de Website te produceren.

Teneinde dit te doen, wordt het volgende verwerkt: IP adressen, de bezochte web pagina´s, vanaf welke web adres u gekomen bent en waar u naartoe bent vertrokken net als de gebruikte browser en de duur van uw bezoek.

Whitebridge Advocatuur B.V and Whitebridge Consulting B.V. rely on third parties to develop and host the Website and also to host and operate the statistical software.

Whitebridge Advocatuur B.V and Whitebridge Consulting B.V. vertrouwen op derde partijen om de Website te ontwikkelen en te hosten en ook om de statistische software te hosten en te laten werken.

In order to maintain the confidentiality of the personal data, Whitebridge Advocatuur B.V and Whitebridge Consulting B.V. keep in place appropriate security measures.

Om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bewaren hanteren Whitebridge Advocatuur B.V en Whitebridge Consulting B.V. passende veiligheidsmaatregelen.

Should you wish to inspect, correct or remove your personal data, you can contact Whitebridge Advocatuur B.V and Whitebridge Consulting B.V. by means of the contacts published on the Website.

Indien u uw persoonsgegevens wenst te inspecteren, corrigeren of te verwijderen kunt u in contact treden met Whitebridge Advocatuur B.V en Whitebridge Consulting B.V. door middel van de contactgegevens zoals deze te vinden zijn op de Website