Disclaimer

The information at this website is from a general nature only. No rights can be derived from or claimed based on such information. Whitebridge is not liable for costs or damage which may arise as a result from incorrect or incomplete information at this website. Information sent to Whitebridge through e-mail or through this website is not secured and will be considered to be non-confidential.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Whitebridge is niet aansprakelijk voor kosten of schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Whitebridge via de e-mail of de website van Whitebridge is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.